7 października w czterech miastach w Polsce (Krakowie, Toruniu, Poznaniu i Gdańsku) odbyła się Niedziela Świętego Franciszka – konferencja pt. „Przebudzenie ekologiczne. Krok pierwszy–nie marnuję żywności”. Konferencje połączone były z warsztatami kulinarnymi food waste oraz kiermaszami zdrowych produktów. Wydarzenie zorganizował Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM) przy współpracy z Caritas Polska.

Na gdańskiej konferencji wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki przedstawił informacje o procedowanym projekcie ustawy Senatu o zapobieganiu marnowania żywności, dodając: – Prace legislacyjne nie zwalniają jednak nikogo z nas, by we własnym domu przeciwdziałać marnowaniu żywności. Na świecie rocznie marnuje się ok. 30% produkowanych artykułów żywnościowych. 

Gościem specjalnym konferencji był dr Zsolt Bauer, kierownik The Climate Reality Project, który wraz z drem Mateuszem Piotrowskim, koordynatorem programu Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska w Polsce, przedstawił kwestie wpływu dominującego modelu konsumpcji na lokalne rolnictwo w krajach ubogich, oddziaływania na zmiany klimatyczne oraz przykłady dobrych praktyk z zagranicy.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Krzysztof Retyk – KRUS, Ryszard Zarudzki – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Roman Zabrocki, Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW, Anna Kobielan-Kanaan – dyrektor Banku Żywności w Trójmieście, Maciej Rudziks – wiceprezes Stowarzyszenia Polska Ekologia, Krzysztofa Jaszczaka – dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, ks. Janusz Steć – dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

żródło: Caritas Polska