W minioną niedzielę obchodziliśmy święto Miłosierdzia Bożego, uroczysta Msza Święta odbyła się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Wrzeszczu.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00 procesją z Obrazem Jezusa Miłosiernego ulicami parafii i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył  Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej – ks. Janusz Steć. W liturgii udział wzięli parafianie, Parafialne i Szkolne Koła Caritas oraz pracownicy  Caritas Archidiecezji Gdańskiej wraz z podopiecznymi.  

            Podczas Homilii Dyrektor Caritas, mówił o człowieku miłosiernym, a w sposób szczególny nawiązywał do modlitwy św. Siostry Faustyny, która miała być zachętą dla nas do bycia miłosiernym :

 

„Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie,  o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby moje oczy były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

 Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętna bóle i jęki bliźnich.

 Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpoczenie jest w usłużności bliźnim.

 Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój (…).

 Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.

Po uroczystej mszy świętej Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprosił wszystkich przybyłych gości na słodki poczęstunek jakim był odpustowy tort.