W dniu 11.04.2011 pomiędzy Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży w Wejherowie a WTZ im. Św. Siostry Faustyny w Rumi podpisano umowę dotyczącą praktycznej nauki zawodu. Umowa została zawarta na czas określony od 11 kwietnia do dnia 13 maja 2011. Szkoła skierowała na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi 30 słuchaczy w celu odbycia zajęć praktycznych. Lista słuchaczy została podzielona na 9 grup. Nad właściwym przebiegiem praktycznej nauki zawodu czuwał p. mgr F. Sychowski i dyrektor placówki, Marzena Pałubicka.