W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łapinie w poniedziałki prowadzone są godzinne konsultacje, dotyczące obsługi telefonu komórkowego. Spotkania prowadzi pan Bolek –uczestnik warsztatu.
Na początek pan Bolek przedstawił i omówił budowę telefonu komórkowego. Kolejne spotkania będą dotyczyły prawidłowej obsługi telefonu. Pan Bolesław nauczy kolegów pod jaki nr telefonu należy dzwonić w razie wypadku, pożaru itp.
W planie jest jeszcze nauka obsługi kserokopiarki i telefax, za co również będzie odpowiadał pan Bolesław.

Pan Bolek jest dumny, że to właśnie On został wyznaczony przez Rade Programową do prowadzenia szkoleń swoich kolegów, bo pomaganie innej osobie jest sposobem stawienia czoła własnej niepełnosprawności