Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich poszukuje osobę na stanowisko; nauczyciel-wychowawca do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

 

Zapraszamy do pracy w dynamicznym, kreatywnym zespole, który prowadzi edukację i terapię dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności!

(Odwiedź nasz profil i zobacz jak pracujemy; Fb- orew trabki wielkie!).

 

Oferujemy:

 

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

– wymiar zatrudnienia- do ustalenia

 

Wymagania:

 

 

– wyższe, kierunkowe ( pedagogika, oligofrenopedagogika )

 

– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

 

–  kreatywność

 

–  dobra organizacja pracy

 

  Obowiązki:

 

– samodzielne przygotowywanie i prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniami (realizowanie indywidualnych programów)

 

– prowadzenie dokumentacji wymaganej w placówce – dotyczącej terapii podopiecznych

 

– utrzymywanie kontaktu i współpraca z rodzinami oraz opiekunami podopiecznych

 

 

 

Kontakt:

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) proszę przesyłać na adres:

mjurkowska@caritas.pl, tel.668-491-142.

 

 

 

Wraz z dopiskiem:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 Kontakt:

Kontakt:

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) proszę przesyłać na adres:

mjurkowska@caritas.pl, tel.668-491-142.

 

 

 

Wraz z dopiskiem:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.