W programie Ferii zimowych w Sopocie 2009 r. nie zapomnieliśmy o naszych zwierzakach, które większość czasu spędzają w domu. W porozumieniu z innymi placówkami sopockimi pracującymi na co dzień z dziećmi i młodzieżą zorganizowaliśmy w sali szkoleniowej Caritas Archidiecezji Gdańskiej spotkanie z lekarzem weterynarii, w godzinach od 10.00 do 12.00 każde dziecko mogło przyjść na spotkanie ze swoim zwierzakiem. Po krótkim wykładzie rozpoczynającym spotkanie z dziećmi pani weterynarz, przedstawiła ważne zasady obowiązujące nas wszystkich którzy się decydujemy aby w naszym domu zamieszkało zwierzę. Wszyscy zgromadzeni słuchali uważnie i po minach można było wywnioskować, że posiadanie zwierzaka to bardzo duża odpowiedzialność. Oprócz spacerów i zabawy zwierze należy otoczyć należytą opieką weterynaryjną, szczepienia, odrobaczenia, okresowe kontrole stanu zdrowia, itp.. i po tak wyczerpującym wywodzie posypała się lawina pytań, zaplanowane 2 godz. spotkania przebiegły migiem. Pani weterynarz wychodząc już ze spotkania odpowiadała na pytania, towarzyszącym jej dzieciom. Wniosek wysunął się jeden, takie spotkania są bardzo potrzebne i ważne, nawet co niektórzy wychowawcy obecni na spotkaniu dowiedzieli się wielu ciekawych i potrzebnych informacji .