W ramach przeżywania 100 – lecia odzyskania niepodległości Polski s. Teresa wraz z podopiecznymi DSMC Marzeną i Rafałem oraz Martyną i Filipem odwiedziły Westerplatte – zasłużone miejsce obrony Ojczyzny oraz miejsce spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z młodzieżą w 1987r. (27 czerwca).

 

Plenerowe wystawy oraz atmosfera ciszy i powagi wprowadziły w trudną historię II wojny światowej. Wspominając żołnierzy poległych w obronie Polski, modliłyśmy się za naszą Ojczyznę i wszystkich rządzących.

 

Rozważałyśmy również słowa Jana Pawła II wypowiedziane w tym miejscu do młodzieży:

 

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajdzie też w życiu swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić – obronić dla siebie i innych”.

 

Jakie dziś ważne są dla mnie wartości?

Jak je obronić?

 

s.Teresa