Już po raz kolejny zaczynamy z radością nasze spotkania w świetlicy! Rozpoczęliśmy od odwiedzin naszego drzewka „świetlicowego” w parku w okolicy szkoły. W ramach aktualnego programu profilaktyki w świetlicach odbyły się rozmowy o ekologii i szacunku dla przyrody a pośrednio dla zdrowia człowieka. Dzieci podczas wycieczki dokonały oceny stanu (kondycji) naszego drzewka przed zimą. „Zadbały” o drzewko. Wizyta w parku była okazją do rozmów o naszym środowisku.