Dzięki udziałowi w projekcie „Pomoc sąsiedzka” (realizowanym we współpracy i przy wsparciu finansowym Caritas Polska w ramach programu „Senior Caritas”) wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas z parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Gdańsku otrzymali namiot wystawienniczy Caritas, który będą mogli wykorzystywać podczas organizowanych w parafii festynów, kiermaszy i innych imprez dla mieszkańców. Na razie ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne organizacja wszelkich spotkań jest zawieszona, więc namiot czeka jeszcze spakowany na swój czas. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służył w działaniach PZC pomoagajac w integracji międzypokoleniowej parafian podczas organizowanych

wydarzeń.