Nie wszystkim stypendystom „pod drodze” jest do Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Stypendyści z Gdyni i okolic wybrali się więc dziś do Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni na klasyczną sztukę – ANRTGONĘ. W tym wypadku były to same dziewczyny i to jedne z najstarszych stypendystek. Program SKRZYDŁA zakłada bowiem wsparcie ucznia do ukończenia nauki w szkole średnej. Niech nikogo nie zmylą zdjęcia – było nas o wiele więcej…

Nie da się poznać kogoś na dwadzieścia minut przez spektaklem, można jednak porozmawiać. Z dzisiejszych rozmów ze stypendystkami, ale też z tego co dowiadujemy się o nich z systematycznych informacji od opiekunów szkolnych, wiemy, że najstarsi stypendyści to często bardzo zapracowani ludzie. Pomagają w dystrybucji żywności w ramach programu PEAD w parafiach (szczególnie chłopaki), organizują półkolonie, zajęcia dla młodszych dzieci w parafii, śpiewają w scholach. Angażują się w działaniach Szkolnych Kół Caritas w szkołach. Można ich spotkać w Centrum Wolontariatu we Wrzeszczu a stąd tylko krok do tego by być pomocnikiem wychowawcy na koloniach w Warzenku a potem także wychowowawcą. Wieku z nich nie wyobraża sobie wakacji bez Warzenka.

Serdecznie dziękujemy Teatrowi Miejskiemu w Gdyni, kolejnej instytucji, która przez zaproszenie stypendystów wsparła program stypendialny SKRZYDŁA.