Dnia 29.09.2010 nasz podopieczny Tomasz został zaproszony do siedziby PFRON- u , aby odebrać dyplom oraz nagrodę za wykonanie jednej z najlepszych prac w etapie wojewódzkim VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt „ Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Tomek przyjął gratulacje i nagrodę z rąk Dyrektora PFRON-u p. Dariusza Majorka, który bardzo podkreślał jak szczególna i cenna jest praca twórcza osób niepełnosprawnych dla nich samych oraz całego społeczeństwa.  Obecnie czekamy na wyniki kolejnego etapu konkursu w warszawskim PFRON. Cieszymy się ogromnie z uhonorowania naszego podopiecznego i życzymy kolejnego sukcesu w finale.