Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne mieszkające w Gdańsku i chcące podjąć pracę do udziału w projekcie Oni na rynku pracy!
Projekt realizowany od początku 2009 roku i skierowany jest do 84 osób z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu powiatu gdańskiego, nieaktywnych zawodowo. Ma on na celu wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez indywidualne programy zatrudnienia, praktyczną nauką zawodu oraz szkolenia branżowe. Każda osoba niepełnosprawna zaproszona do projektu bierze udział w szkoleniach oraz warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa. Otrzymuje również indywidualne wsparcie akompaniatora, który odpowiedzialny jest za kontakty i współpracę z pracodawcami. Niezależnie, podczas trwania projektu zapewnione jest indywidualne i grupowe wsparcie dla uczestników projektu oraz dla ich rodzin i opiekunów w tym: spotkania ze specjalistami, ekspertami z dziedziny niepełnosprawności, integracji i zatrudnienia.

Zakładany przebieg wsparcia dla jednego uczestnika w obu projektach:

  • 10 – dniowe Warsztaty wstępne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego,
  • przygotowanie i praca według Indywidualnego Planu Zdobycia Zatrudnienia (IPZZ),
  • 3-miesięczna współpraca z akompaniatorem,
  • pośrednictwo pracy – wyszukiwanie ofert pracy, pomoc w kontaktach z pracodawcami,
  • szkolenia, kursy branżowe,
  • praktyki w miejscu pracy,
  • aktywizacja w Klubie Wsparcia,
  • współpraca z najbliższym otoczeniem.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zapewniony jest również poczęstunek, dowóz lub zwrot kosztów podróży na Warsztaty wstępne.
Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.