CARITAS Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki w Trąbkach Wielkich.

W skład Centrum wchodzą:

– Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,

– Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz

–  Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej.

 

Kandydatki/ci na dyrektora placówki muszą posiadać ukończone (lub co najmniej rozpoczęte) studia dot. zarządzania placówką oświatową.

Ponadto wskazane jest:

– wykształcenie wyższe kierunkowe – oligofrenopedagogika lub podobne

– 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

CV (zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)” wraz z listem motywacyjnym należy przesłać

na adres e-mail: gdansk@caritas.pl do dnia 08 maja 2015. 

 Kontakt:

gdansk@caritas.pl