Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pn. „Kierunek Samodzielność”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres realizacji projektu: od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r.     

Celem projektu  jest  nabycie, zwiększenie i podtrzymanie samodzielności oraz rozwój osobisty 102 osób niepełnosprawnych z terenu woj. Pomorskiego poprzez różne formy rehabilitacji. Cele szczegółowe to: wzrost samodzielności, samooceny i umiejętności społecznych; przełamywanie barier uzależniających osoby niepełnosprawne od osób trzecich; zwiększenie sprawności psycho-fizycznej.

 

Beneficjentami projektu mogą być:

-osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kserokopie orzeczeń przechowywane będą przez Wnioskodawcę.

 

Projekt zakłada prowadzenie rehabilitacji – codziennych zajęć (pon-pt), w godz. 16-20, w wym. ok. 2h/dz. oraz w miarę potrzeb w soboty, w 6 placówkach CARITAS dla ON nie uczestniczących w zajęciach w WTZ, ŚDS oraz OREWu. Rehabilitacja obejmować będzie:

– rehabilitację społeczną indywidualną i grupową;

– terapię logopedyczną i psychologiczną,

– rehabilitację ruchową na basenie,

– inne formy rehabilitacji (hipoterapia, dogoterapia oraz terapia polisensoryczna). 

 

Miejsce realizacji zajęć w ramach projektu:

– Centrum Pomocowe Caritas im. św. ojca Pio, Gdynia ul. Jęczmienna 8

– Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole 36

– Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24

– Centrum im. św. siostry Faustyny, Rumia ul. Ks. Gierosa 8A

– Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki, Trąbki Wielkie ul. Pasteura 1

– Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Placówka pomocowa w Łapinie ul. Sienkiewicza 50

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

Sopot ul. Al. Niepodległości,

Tel 58 555 78 78, gdansk@caritas.pl

 Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

Sopot ul. Al. Niepodległości,

Tel 58 555 78 78, gdansk@caritas.pl