Rozszerzenie oferty integracyjnej i wspierającej usamodzielnianie uchodźców z Ukrainy –  wsparcie działalności Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Pomorskiego (Fundusz Pomocy)

Projekt realizowany od 28.09.2023 do 31.12.2023 obejmuje realizację następujących zadań:

 • Kompleksowe szkolenie dla cudzoziemców chcących pracować lub już pracujących jako opiekun osoby starszej/przewlekle somatycznie chorej ze szczególnym uwzględnieniem chorób otępiennych – 2 cykle szkoleniowe,
 • Szkolenie dla medyków:
  • kurs języka polskiego, polegający na nauce specjalistycznego języka medycznego – 30 godzin,
  • szkolenie w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w polskich placówkach medycznych – 10 godzin,
 • Kursy wyrównawcze:

Od września do grudnia zorganizujemy dwie grupy dzieci z Ukrainy (2 x 15 osób), które uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach wyrównujących z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

 • Kurs adaptacyjny – pomaga zrozumieć nowe otoczenie, poznać różnice kulturowe, kulturę, odnaleźć się w nowym środowisku, kurs może zawierać też elementy edukacyjne dotyczące polskiego systemu prawno-administracyjnego i zatrudnienia; wspólne wyjście integracyjne, w kursie weźmie udział 10 osób,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów i licencji.

Odbiorcami zadań będzie 330 osób, obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 specustawy, przebywających na terenie województwa pomorskiego, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, w szczególności wsparciem chcemy objąć:

 • kobiety z dziećmi – w szczególności kobiety, które posiadają więcej niż 1 dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz brakuje im wsparcia innych członków rodziny;
 • osoby, które chcą zdobyć lub podnieść kompetencje do pracy na stanowisku opiekun (osoby starszej/chorej);
 • osoby posiadające wykształcenie medyczne i pragną podjąć pracę w zawodzie w Polsce;
 • osoby, które mają problemy z adaptacją do życia w nowych warunkach lub chciałby zwiększyć poziom adaptacji nowej sytuacji życiowej.