W ostatni weekend listopada dzieci i młodzież ze świetlic żukowskich miały okazję obejrzeć spektakl „Podróże Guliwera” wystawiony na scenie kameralnej Teatru Wybrzeż w Sopocie. Spotkanie z żywym aktorem było dla młodych widzów jak zawsze dużym przeżyciem. Na widowni podczas całego spektaklu panowała niesamowita cisza. Dzieci z zainteresowaniem śledziły losy bohaterów.

Wyjazd do teatru został zorganizowany w ramach realizacji całorocznego programu zajęć w świetlicach żukowskich pn. „Cztery pory roku” współfinansowanego ze środków Urzędu Gminy Żukowo.