29 kwietnia br. uczestnicy projektu My też potrafimy się odnaleźć w ramach zajęć Klubu Wsparcia zwiedzali Akwarium Morskie w Gdyni. Można tam zobaczyć niezwykle gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych regionów świata. Ciekawe ekspozycje pozwoliły naszym beneficjentom obserwować, dotknąć i uczyć się o życiu w morzach i oceanach. Wielkie zainteresowanie wzbudziła możliwość bezpośredniej styczności z mieszkańcami akwarium.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego