W dniu 08.04.2009 w Klubie Wsparcia w centrum Pomocowym O. Pio w Gdyni odbyło się spotkanie uczestników projektu My też potrafimy się odnaleźć z panią Mają Czerniak – psycholog specjalizującą się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Uczestnicy otrzymali obszerne informacje dot. rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Maja zapoznała uczestników z regułami jakimi rządzi się rozmowa kwalifikacyjna, z przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych. Beneficjenci mieli możliwość obejrzenia krótkich filmów instruktażowych oraz wzięli udział w ćwiczeniach relaksacyjnych pomagających uporać się ze stresem.

UE
kapitał ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego