Caritas Archidiecezji Gdańskiej od 01. 11. 2008 roku realizuje projekt My też potrafimy się odnaleźć współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 36 uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej z terenu powiatu gdyńskiego i wejherowskiego i ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez indywidualne programy zatrudnienia, praktyczną nauką zawodu oraz szkolenia branżowe.

Każda osoba niepełnosprawna zaproszona do projektu uczestniczyć będzie w szkoleniach oraz warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowany i doświadczony personel (doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny, trener pracy) oraz otrzyma indywidualne 3- miesięczne wsparcie akompaniatora pracy, który odpowiedzialny będzie za kontakty i współpracę z pracodawcami. Planuje się prowadzenie kursów i praktyk branżowych w miejscu pracy.

Dodatkowo w trakcie trwania projektu zapewnione zostanie indywidualne i grupowe wsparcie dla uczestników projektu oraz dla ich rodzin i opiekunów spotkania ze specjalistami, ekspertami z dziedziny niepełnosprawności, integracji i zatrudnienia.

Pierwsze 10 – dniowe warsztaty rozpoczęły się już w grudniu 2008 roku.

Dodatkowych informacji można uzyskać u koordynatora projektu pod nr telefonu 058 550 77 34.