Mimo zimowej aury, seniorzy z Gdańskiego Wigoru chętnie spędzili czas na świeżym powietrzu spacerując z kijkami oraz ćwicząc na siłowni pod chmurką. Wszystkim polecamy ruch w te piękne mroźne dni!