Z okazji XXVIII Światowego Dnia Chorego w Bazylice Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie odbyła się uroczysta Msza Święta połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych oraz wręczeniem wyróżnień. Poniżej nasza fotorelacja z tego wydarzenia

Po mszy ks. abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił pojazd elektryczny, który będzie rozwoził posiłki do osób chorych.

Zakup pojazdu został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Sopot oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Od 11 lutego 2020 r. oflagowany i widoczny samochód ekologiczny przemieszcza ulicami miasta Sopotu ok. 25 km dziennie. Trasa różnymi uliczkami w głównych częściach miasta ale i na jego obrzeżach, będzie w sposób aktywny promować ekologię. Wykonując taką czynność codziennie jest bardzo widocznym środkiem przekazu „eko reklamy” w ten sposób na stałe budujemy w świadomości mieszkańców i turystów miasta Sopot postawę pro ekologiczna.

Nie mniej ważnym efektem jest ograniczenie emisji lotnych związków organicznych(mniej o 229kg CO2 rocznie), tlenków azotu oraz pyłów zawieszonych. W obszarze miejskim przyczyniamy się również do ograniczenia stałego hałasu będącego skutkiem naszego codziennego działania.