30 uciśnięć, 2 wdechy – WARTO POMAGAĆ!
O tym przekonała się grupa ,,Orzełków”, która wzięła udział w kursie pierwszej pomocy.
Spisali się na medal!

Dzieło współfinansowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zdjęcia/ Tekst: N.Stankiewicz