Czwarte spotkanie w ramach projektu ,,z chemią naprzód” organizowanego przez Uniwersytet Gdański.

Dzieło współfinansowane ze środków Gmiby Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zdjęcia/ Tekst: N.Stankiewicz