Wtorkowe południe spędziliśmy w Glaniku, Naszej zaprzyjaźnionej świetlicy w Gdańsku.
Razem przygotowaliśmy pizzę oraz spędziliśmy milo czas na zajęciach sportowych.

Dzieło współfinansowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zdjęcia/ Tekst: N. Stankiewicz