Kolejny dzie ń Naszej podróży dobiega końca. Razem z Nami do ZOO we Wrocławiu oraz na Stary Rynek, wybrał się Nasz przyjaciel z Hiszpanii Alberto CM 😁. Dzieło współfinansowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zdjęcia/ Tekst: N.Stankiewicz