jeszcze wczoraj było nas ośmioro… ale już dziś na warsztatach : T E A T R B E Z D O M N Y prawie połowa więcej.
dołączyli do naszej ekipy: David, Paulina, Natalia i Krysia : P. Sławek, P. Cezary, P. Roman , dalej warsztat szlifujemy, dołączyła nasza instruktorka od fotografii p. Magda. już w sobotę kolejne zajęcia i warsztat foto. na ulicy…

 Dzieło współfinasnowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archiidecezji Gdańskiej.
 
Zdjęcia/ Tekst: M. Bednarz