Krucze Skały oraz Wodospad

Kamieńczyk, były celem Naszej dzisiejszej wycieczki :).

Dzieło współfinansowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zdjęcia/ Tekst: N.Stankiewicz