Dziś odwiedziliśmy opuszczone groby na cmentarzu rzymsko-katolicki w Sopocie.
Naszym celem były porządki oraz pozostawienie małego światełka w postaci znicza, który symbolizuje Naszą pamięć.

Dzieło współfinansowane ze środków Gminy Sopot i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Zdjęcia/ Tekst: N.Stankiewicz