Dnia 4 listopada 2009 roku podopieczni OREW Caritas Filia Giemilice zostali zaproszeni przez grono pedagogiczne i uczniów szkoły podstawowej nr 1 w Giemilicach na przedstawienie pod tytułem ,,Mój demon – agresja”.
Przedstawienie miało charakter pogadanki na temat przeciwdziałań dotyczących agresji w szkole. Podopieczni ośrodka jak i dzieci szkoły podstawowej aktywnie uczestniczyły w zajęciach oraz wypowiadały się na temat zjawiska agresji. Oprócz pogadanki odbyły się krótkie inscenizacje. Dzieci wykazywały chęć rozmowy i zainteresowanie. Dzięki przedstawieniu uczniowie szkoły i podopieczni ośrodka dowiedzieli się jak skutecznie walczyć z agresją.