Dnia 01.03.2011r w Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio ruszył nowy projekt pod nazwą „Mogę mówić – llogoterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Projekt obejmować będzie terapią 15 osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest usprawnienie komunikowania się z otoczeniem oraz poprawa odbioru społecznego osób niepełnosprawnych, likwidacja poczucia alienacji wywołanej barierą komunikacyjną oraz podniesienie własnej samooceny uczestników. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych ponad 130 godzin zajęć z wykorzystaniem nowoczenych narzędzi takich jak programy komputerowe i specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Gdynia.