Matemblewo to szczególne miejsce, gdzie obecna jest Matka Boża Brzemienna – czuwająca nad życiem, która uczestniczy w wielkim zmaganiu między życiem a śmiercią, która szuka sprzymierzeńców w tej walce na polu obrony i ratowania każdego życia.

Po raz kolejny tj. 7 listopada 2013r. w Sanktuarium w Matemblewie sprawowana była Eucharystia w intencji tych wszystkich, którzy wspierają Dom Samotnej Matki Caritas i na różne sposoby stają w obronie ratowania życia.

Podczas Eucharystii, którą sprawowali Ks. Janusz Steć – Dyrektor CAG wraz
z Ks. Tomaszem Kossewskim – Zastępca  Dyrektora, modlono się też za zmarłych Dobrodziejów tego miejsca wypraszając dla nich dar życia wiecznego. W modlitwie pamiętano o Śp. Ks. Kazimierzu Kruczu, który był u początku tego dzieła.

Liczba matek pukających do drzwi naszego domu z prośba o pomoc ciągle wzrasta,
a my jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom tylko przy pomocy i wsparciu ze strony ludzi dobrej woli…

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w matemblewskie dzieło obrony życia. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za dar modlitwy i za każdy gest dobroci, życzliwości skierowany w naszym kierunku.

Niech słowa Bł. Jana Pawła II z Encykliki „Ewangelium Vitae” – „Szanuj, broń, miłuj życie i służ każdemu ludzkiemu życiu”, staną się motywem naszych ofiar i działań.

 

Najbliższa Eucharystia odbędzie się 05.12.2013r. o godzinie 19.00 .   

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.