Realizacja projektu „Druga szansa” zbliża się do końca I etapu. Powołane ekspertki opracowały wstępną wersję „Modelu pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy pn. Szkoła Drugiej Szansy – wersja polska”, który został poddany konsultacjom. Uzyskaliśmy wiele pozytywnych opinii od specjalistów, a także kilka wskazówek na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas pracy z niedostosowaną społecznie młodzieżą.
Aktualnie finalizujemy prace nad Strategią wdrażania projektu. Kolejnym krokiem będzie złożenie Strategii wraz z Modelem do oceny przez Sieć Tematyczną. Po uzyskaniu akceptacji będziemy mogli przejść do następnego etapu, jakim jest testowanie i upowszechnianie Modelu.