Projekt pt. „Mobilny Gdańsk 2” będzie realizowany od sierpnia 2021 r. do 30.06.2023 r.

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska. Dzięki wykorzystaniu busa możliwe jest prowadzenie działań na szerszą skalę, połączenie działań stacjonarnych prowadzonych w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych Caritas z działaniami środowiskowymi i streetworkerskimi.
Głównym celem zadania jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież mieszkających na terenie miasta Gdańska.
W swojej działalności skupimy się na wsparciu osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocowych, pochodzących z trudnych środowisk, rodzin dysfunkcyjnych bądź niewydolnych wychowawczo.

 

Projekt „Mobilny Gdańsk 2”