Dopiero minął miesiąc od ostatniej wizyty, a ponownie w hospicjum gościli uczniowie wraz z nauczycielami z gimnazjum z Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku – Żabiance z zebranymi przez siebie środkami higienicznymi.

Bardzo dziękujemy i ponownie jesteśmy wzruszeni wrażliwością młodych sportowców, ich wychowawców oraz rodziców.  Dzisiejsza wizyta w naszej placówce była krótka. Goście zostawili zebrane przez siebie artykuły oraz w myśl zasady „ w zdrowym ciele – zdrowy duch” odwiedzili hospicyjną kaplicę.

W nowym roku szkolnym Panie nauczycielki zapowiedziały cały cykl wizyt w naszej placówce w ramach „Lekcji pełnych nadziei”.