Od blisko 2 miesięcy wolontariusze skupieni wokół Centrum Wolontariatu Caritas,  ale także wolontariusze poszczególnych naszych placówek, uczestniczą  w projekcie dla młodych liderek i liderów organizacji młodzieżowych. Projekt  ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Morena w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Projektów Młodzieżowych oraz organizacją Young Scot.

 

Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modeli zapewniających trwałość funkcjonowania pomorskich organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 

Projekt wdrażany jest w trzech fazach.Podczas pierwszego etapu przez grupy robocze, w skład  których wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych, wypracowane zostały propozycje mechanizmów wspierania organizacji pozarządowych. Stworzone zostały systemy wspierania organizacji na trzech polach: informacyjnym, szkoleniowym oraz finansowym.

W drugiej fazie, która rozpoczęła się w 2012 roku, wypracowane propozycje zostaną przetestowane przez 25 pomorskich organizacji pozarządowych. Na podstawie ich opinii i sugestii do mechanizmów wsparcia zostaną wprowadzone zmiany. Podczas fazy upowszechniania zmodyfikowane modele wdrażane będą w 100 pomorskich organizacjach pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W ramach modelu informacyjnego powstała specjalna edycja Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26 – Karta EURO26 Lider. Jest to innowacyjny w skali ogólnoeuropejskiej produkt, ponieważ karta pozwalać będzie na korzystanie ze zniżek i ofert specjalnych dla całego systemu EURO26 oraz nowych funkcjonalności niespotykanych w Europie i niedostępnych dla standardowych użytkowników kart Euro26.

 

25 lipca z rąk prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza pierwsze karty Euro26 Lider otrzymali m.in. nasi wolontariusze  – Maja, Ewa, Rafał i Marta.