Centrum Wolontariatu rusza z nowym projektem pn. „MŁODZI LIDERZY W AKCJI” – realizowanym we współpracy i dzięki wsparciu finansowemu z Caritas Polska. Dziś odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu realizującego projektu w składzie koordynatorki Karolina i Ala, mentorzy Patrycja i Maksymilian oraz Magda w roli trenerki prowadzącej szkolenia dla uczestników.

 

W ramach projektu 12-osobowa grupa młodych wolontariuszy w wieku 15-20 lat weźmie udział w cyklu szkoleń ukierunkowanych na rozwój ich umiejętnosci liderskich (planowania i organizacji pracy, zarządzania zespołem i zadaniem itp.) oraz przygotowania do pracy z dziećmi i seniorami (w kontekście organizacji zajęć, prowadzenia zabaw i konkursów, integracji grupy, rozwiązywania konfliktów, budowania autorytetu itp.). Po tym pierwszym wstępnym etapie nasi LIDERZY zostaną włączeni w działania charytatywne na rzecz osób potrzebujących. Najpierw wspólnie z innymi wolontariuszami Centrum wezmą udział w grudniowych akcjach na rzecz osób ubogich i bezdomnych, a nastęnie przy wsparciu mentorów – czyli bardziej doświadczonych wolontariuszy przygotują dwie własne inicjatywy – jedną dla osób starszych, drugą dla dzieci.

 

Finałem całego projektu będzie zaplanowane na marzec spotkanie podsumowujące, w którym wezmą udział koordynatorzy wolontariatu Caritas z innych diecezji zainteresowani wdrożeniem podobnych działań w swoich grupach.

 

Podczas dzisiejszego zebrania naszego zespołu wybieraliśmy grupę 12 liderów, którzy wezmą udział w projekcie. Już wkótce zapraszmy na pierwsze relacje ze wspólnych działań.