Zapraszamy seniorów od poniedziałku do piątku, Gdańsk ul. Fromborska 24.