W ramach organizacji poczty walentynkowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni młodzież postanowiła przygotować
własnoręcznie pocztówki i ciasta. Dochód z ich  sprzedaży w wysokości 450,- zł został przeznaczony na dofinansowanie operacji oczu dla czteroletniego Mikołaja Ostanówko.