Tydzień zaczęliśmy owocnymi spotkaniami informacyjnymi realizowanymi w ramach projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, który Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Gdańsku.

Pierwsze zaplanowane przez nas spotkanie odbyło się 20.06.2016 r. w Gdańsku, drugie 21.06.2016 r. w Słupsku.

Zarówno w Gdańsku jak i w Słupsku na spotkania przybyli licznie zaproszeni goście, min. przedstawiciel IRP, instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele pracodawców, szkół oraz organizacje zajmujące się problematyką ludzi młodych znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji zawodowej i życiowej w tym grupy z tzn. kategorii NEET.

Spotkania zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części zostały zaprezentowane założenia projektu oraz korzyści jakie daje sam projekt dla regionalnego rynku pracy, oraz to jak lokalne społeczności mogą włączyć się w wypracowywanie rekomendacji dla swojego regionu. Po wysłuchanych prezentacjach zaproszeni gości mieli możliwość włączenia się do dyskusji dotyczącej omawianego tematu.

Druga część spotkania dotyczyła przeprowadzenia badań poprzez wypełnienie ankiet przez uczestników spotkania cele wstępnego zbadania problemu. Na koniec część z zaproszonych osób wzięła udział w badaniu fokusowym.  Pierwsze zebrane na spotkaniach informacje przyczynią się już do wypracowywania rekomendacji jakie są głównym celem naszych działań.