Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony 16 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych mają zwrócić uwagę na potrzebę ciągłych starań o coraz pełniejszą integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Nasz Warsztat Terapii Zajęciowej również obchodzi to święto. Postanowiliśmy wyjść do mieszkańców Gminy Kolbudy a w szczególności do dzieci, młodzieży Szkół Gminy. Dwóch uczestników warsztatu Panowie Andrzej i Bolek pod okiem instruktora Pana Piotra przygotowali wykład na temat niepełnosprawności. Wykład prowadzony był w Szkole Podstawowej w Pręgowie. Panowie opowiedzieli o rodzajach niepełnosprawności, które dotykają wiele osób.  Zaznaczali, że niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Nasi uczestnicy podkreślili, że coraz częściej mogą liczyć na pomoc i zrozumienie innych osób ale jest jeszcze wiele do zrobienia w sferze społecznej świadomości. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań dotyczących zajęć terapeutycznych w warsztacie. Pytania dotyczyły również schorzeń Panów Bolka i Andrzeja, na które Panowie odpowiadali bez problemówNa koniec Pani Małgorzata Kroll Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pręgowie zaprosiła Panów na kawę z ciastkiem.