Bądź pozdrowiona Matko Boża!

Pozdrawiając Ciebie, razem z Tobą trwamy przy Jezusie.

Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że możemy gościć Cię w naszej placówce.

Pod Twoją opiekę powierzamy nasze troski i radości.

Tymi słowami powitaliśmy w naszej placówce w Łapinie figurę Matki Bożej z Lourdes. Na przybycie Matki Bożej przygotowywaliśmy się od tygodnia. Po powitaniu Matki Bożej w naszych skromnych progach, odprawiona została Msza św., której przewodniczył Ks. Janusz Steć, Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. We Mszy uczestniczyli podopieczni i pracownicy naszego warsztatu, rodzice podopiecznych, władze gminy Kolbudy i sołectwa Łapino oraz mieszkańcy gminy Kolbudy.

Do późnych godzin wieczornych figurka Matki Bożej z Lourdes nawiedzana była przez okoliczną ludność.

Dziękujemy Ks. Józefowi Nowak, proboszczowi parafii św. Floriana z Kolbud i ks. Tomaszowi Kosewskiemu wicedyrektorowi CAG, za wspólną modlitwę.

Spotkanie z Matką Bożą z Lourdes dało nam namacalny kontakt z Maryją oraz nadzieję, że zostaniemy uzdrowieni poprzez zawierzenie Matce Bożej. Spotkanie z Matką dało nam wewnętrzny spokój.

Matczyna obecność pozostawiła nam światło i piękno Bożej łaski.