Podczas inauguracji Pol Nadziei w sopockim hospicjum, otrzymaliśmy cebulki żonkili oraz tabliczkę z napisem „Pomorskie Pola Nadziei”. Cebulki te posadziliśmy w przyszkolnym ogródku. Przedstawiciele SKC działającego przy Zespole Szkół w Bojanie z wielkim zaangażowaniem przygotowali rabatę, która ciepłą pora pokryje się słonecznym kwieciem. Wszyscy nasi wolontariusze wiedzą, iż ten wyjątkowy kwiat, jakim jest żonkil to symbol nadziei, jaką przepełnione są hospicja. To nadzieja, która wlewa się w serca zarówno chorych jak i tych, którzy się nimi opiekują i służą im pomocą. Wiosną, gdy przyroda budzić się będzie do życia, w naszym przyszkolnym ogrodzie zakwitną żonkile. One to mobilizować będą wolontariuszy do niesienia nadziei wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

 

                                                                                                                          Franciszka Korbolewska