Wykłady dedykowane kobietom wracającym na rynek pracy. Był to cykl podkreślający konieczność wzmacniania kobiet w powrocie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem małego dziecka. Podczas spotkań zostały poruszone zagadnienia: rozpisania biznesplanu, reklamy aktywności zawodowej w mediach społecznościowych, zakładania firm, praw matek w miejscu pracy, mobbingu, dyskryminacji, rozwiązań i strategii godzenia życia zawodowego i roli matki.

Prowadząca Sylwia Piechucka
Ekonomistka, certyfikowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych I stopnia, studentka ostatniego roku psychologii. Od 2009 roku prowadzi działalność szkoleniową między innymi z zakresu przedsiębiorczości, technik sprzedaży i obsługi klienta, a także komunikacji interpersonalnej, asertywności i pracy w grupie. Od kilku lat specjalizuje się także w szkoleniach z zakresu mobbingu 
i wypalenia zawodowego. Spod jej skrzydeł wyszło ponadto około 300 przedsiębiorców, z którymi współpracowała na etapie tworzenia biznesplanu w celu uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Prywatnie żona i mama dorosłej córki. Jej pasją są podróże i poznawanie nowych ludzi.

Termin
15 grudnia 2023, godziny 14:00-19:00
28 grudnia 2023, godziny 14:00-19:00

Lokalizacja
Szkolenie zostało zrealizowane w formie online