W kwietniu dzieci ze świetlicy w Borkowa miały okazję stać się ogrodnikami. Ich zadaniem było posianie nasion i posadzenie cebulek kwiatów. Najpierw omówiliśmy co takie nasiono, cebulka potrzebują do tego, aby mogły urosnąć. Następnie dzieci chętnie wzięły się do pracy. Najpierw każdy ozdobił swój kubeczek, później nasypali do niego ziemi, wsadzili cebulkę, posiali ziarenka i podlali. Na końcu każdy wykonał etykietę do swojej roślinki.