Gdańska firma LPP S.A. włączyła się w program stypendialny SKRZYDŁA. W jej siedzibach w Gdańsku i Krakowie zostały wystawione skarbonki, poprzez które pracownicy mogą wspierać dzieci z ubogich i potrzebujących rodzin.

 

SKRZYDŁA to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania, zakupu artykułów szkolnych, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

 

Skarbonka SKRZYDEŁ to propozycja dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć program Stypendialny Skrzydła. Każda wpłata na konto Caritas Archidiecezji Gdańskiej z dopiskiem „Skarbonka SKRZYDEŁ” będzie przeznaczona na pomoc dzieciom, które zostały objęte opieką w programie.

 

Serdecznie dziękujemy firmie LPP S.A. za otwarte serce okazane w dotychczasowej współpracy i chęć niesienia pomocy potrzebującym dzieciom.