Zadanie będzie realizowane od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku na terenie województwa pomorskiego.

Działania będą prowadzone równolegle w 5-ciu lokalizacjach. Działania i aktywności proponowane seniorom w projekcie skupiają się wokół szkoleń, integracji, pobudzaniu aktywności, inicjowaniu kontaktów w różnych odsłonach.

  1. Gdańsk, ul. Fromborska 24
  2. Gdańsk, ul. Jesionowa 6A
  3. Gdynia, ul. Jęczmienna 8
  4. Rumia, ul. Ks. Gierosa 8
  5. Łapino, ul. Henryka Sienkiewicza 50

Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu osób starszych, a także przyczynianie się do lepszego samopoczucia, zapobieganie negatywnym stanom emocjonalnym poprzez proponowanie atrakcyjnych i inspirujących form spędzania czasu w otoczeniu innych osób. Planowane są również szkolenia specjalistyczne, które wesprą osoby starsze, opiekujące się osobami zależnymi w celu poszerzenia ich wiedzy oraz zwiększenia bezpieczeństwa własnego i osób, którymi się opiekują.

W ramach zadań prowadzonych przez ośrodek w Gdańsku można wyróżnić 2 zadania:

1. Szkolenia

– Przygotowanie teoretyczne do opieki nad osobą starszą

– Warsztat opiekuńczo pielęgnacyjny wraz z profilaktyką przeciwodleżynową

– Warsztat/Grupa wsparcia: Demencja – jak się z nią mierzyć?

2. Integracja na terenie Przymorza

– spotkania integracyjne w DPS

W ramach zadań realizowanych w Gdańsku na ul. Jesionowej odbędą się następujące działania:

– Przeprowadzenie gali wolontariatu

W ramach zadań realizowanych w Gdyni na ul. Jęczmiennej 8 odbędą się następujące działania:

– Partycypacyjne założenie i prowadzenie ogrodu społecznego

– Integracja seniorów poprzez prowadzenie spotkań w ogrodzie

W ramach zadań realizowanych w Rumii na ul. Ks. Gierosa 8 odbędą się następujące działania:

– Zajęcia teatralne

– Zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem

– Zajęcia ruchowe

W ramach zadań realizowanych w Łapinie na ul. Henryka Sienkiewicza 50 odbędą się następujące działania:

– Warsztaty rękodzielnicze

– Muzykoterapia – cykl zajęć o charakterze relaksacyjno-odprężającym

– Zajęcia integracyjne

Grupy seniorów będą uczestniczyły w spotkaniach integracyjnych. Działanie, jakie będą podejmowane w ramach projektu mają w szczególności skupiać się na zapewnieniu możliwości aktywnego i kreatywnego spędzeniu czasu. Wszelkie spotkania o charakterze integrującym pozytywnie wpływają na samopoczucie, dobrostan psychiczno-emocjonalny.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2023.