Logo projektu VOLARE zostało wybrane: uczestnicy projektu z wszystkich 7 organizacji partnerskich złożyli swoje propozycje na najlepsze logo projektu. Spośród 13 propozycji konkurs wygrało logo Gijón 1 – więc gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, którzy w ostatnich miesiącach twórczo pracowali i wysłali swoje projektu na logo Volare.

Nowe logo projektu jest już zamieszczone na naszym blogu http://volare-volunteering-actions.blogspot.de/ i odtąd będzie stosowane na wszystkich publikacjach i informacjach o Volare.