Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapinie w dniu 12 maja b.r. wystawili swoje prace w Muzeum. W tym szczególnym dniu zostały wręczone statuetki firmom zwanym Lodołamaczami, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. To szczególne wyróżnienie przyznawane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Oddział w Gdańsku. Lodołamacze to firmy, organizacje, które tworzą warunki pracy dla niepełnosprawnych i udawadniają, że niepełnosprawny jest bardzo dobrym pracownikiem. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.