Podczas jesiennego spaceru dzieci ze świetlicy w Leźnie obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie. Po powrocie wszyscy z wielkim zaangażowaniem przelali swoje spostrzeżenia na papier tworząc jesienne plakaty.