Piątego czerwca po raz kolejny odbyła się Olimpiada Sportowa dla Osób Niepełnosprawnych w Miechucinie. Organizatorem Olimpiady był Wójt Gminy Chmielno, WTZ w Chmielnie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Chmielnie oraz Zespół Szkół w Miechucinie. Zawody sportowe są okazją do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem , promocją zajęć rekreacyjno – sportowych wśród osób niepełnosprawnych oraz zachętą do aktywnego stylu życia. Podczas olimpiady nasi uczestnicy zmagali się z następującymi konkurencjami:

– zwinnościowy tor przeszkód;

– trójbój, w tym: rzut woreczkami do tarczy, rzut woreczkami do hula hop z różnej odległości, rzut piłką do kręgli;

– gra w dwa ognie sportowe;

– wielobój sportowy, w tym: rzut piłką lekarską 3 kg, rzut piłką palantową, skok w dal z miejsca.

Nasi uczestnicy z zapałem walczyli , z wielkim oddaniem w każdej dyscyplinie . Sportowa rywalizacja  dodawała  otuchy  i  radości  przed  każdym  meczem. Wróciliśmy z Olimpiady pełni wrażeń  i ochoty by w przyszłym  roku  poprawić swoje wyniki.